0903 122 227
0973 122 227

Tin Tức Khác

26/08/2018

Quy định chu kỳ đăng kiểm xe ô tô bán tải

Chu kỳ đăng kiểm xe ô tô bán tải thế nào? Vấn đề này rất quan trọng vì nếu không đăng kiểm đúng chu kỳ xe của bạn có thể gặp rắc rồi khi tham gia giao thông đặc biết là khi cảnh sát giao thông. Thông tư về chu kỳ đăng kiểm xe ô tô theo thông tư số 70/2015TT-BGTVT của bộ giao thông vận tải.
++ Xe bán tải có phải gắn phù hiệu không?

++ Xe nào không có niên hạn sử dụng?
Cụ thể ô tô chở dưới 9 người không kinh doanh vận tải sẽ có chu kỳ kiểm định lần đầu là 30 tháng. Các mốc tiếp theo cụ thể như sau: xe sản xuất dưới 7 năm có chu kỳ kiểm định là 18 tháng, xe sản xuất từ 7 năm đến 12 năm có chu kỳ  là 12 tháng và những xe sản xuất trên 12 năm có chu kỳ là 6 tháng.

Đối với xe chở người dưới 9 chỗ có kinh doanh vận tải, ô tô chổ người các loại trên 9 chỗ sẽ được chia thành 2 loại. Đối với phương tiện chưa cải tạo sẽ có chu kỳ đăng kiểm lần đầu là 18 tháng và chu kỳ tiếp theo là 6 tháng /lần.

Đối với các xe kể trên đã tiến hành cải tạo thay đổi tính sử dụng ban đầu hoặc thay đối kết cấu bộ phận xe sẽ có chu kỳ đăng kiểm lần đâu là 12 tháng và tiếp theo sẽ là 6 tháng/lần.
Ngoài ra, xe ô tô chổ người trên 9 chỗ sản xuất 15 năm trở lên, ô tô các loại, ô tô xe đầu kéo sản xuất từ 20 năm trở lên sẽ có chu kỳ đăng kiểm là 3 tháng /lần.

Mức phạt cho xe vi phạm các hành vi điều khiển xe có giấy chứng nhận hoạc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng hết hạn sử dụng dưới 1 tháng từ 2.000.000 – 3.000.000VND.

Người viết : admin

Đối tác

Chat online:
0903 122 227