0903 122 227
0973 122 227

Tin Tức Khác

24/08/2018

Xe nào không có niên hạn sử dụng?

Niên hạn sử dụng đối với xe ô tô nhận được không ít sự quan tâm của nhiều người. Niên hạn sử dụng xe sẽ có sự phân chia về các loại xe, khi sẽ có xe bị áp mức niên hạn sử dụng nhưng có xe sẽ không bị áp mức niên hạn sử dụng.Vậy loại xe nào không có niên hạn sử dụng?

Theo Điều 4 của Thông tư 21/2010/TT-BGTVT, các loại ô tô áp dụng niên hạn sử dụng gồm ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên (kể cả chổ ngồi tài xế), ô tô chở người chuyên dụng, ô tô tải, ô tô tải chuyên dụng và các loại ô tô khác tại  khoản 1 điều 2 của Nghị định 95/2009/NĐ-CP.
Các loại xe ô tô không phải áp dụng niên hạn sử dụng bao gồm xe chở người đến 9 chỗ ngồi bao gồm cả tài xế, ô tô chuyên dùng, xe rơ mooc, sơ mi rơ – mooc.

Theo điều 6 về xe ô tô cải tạo hay chuyển đổi mục đích sử dụng của thông tư này quy định. Đối với xe ô tô chuyển đổi công năng, cải tạo niên hạn sử dụng sẽ được tính từ năm sản xuất đến trước khi chuyển đổi.

Niên hạn sử dụng của xe chở người quá niên hạn chuyển đổi thành xe chở hàng là không quá 25 năm; xe chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên và xe chở người chuyên dùng chuyển đổi thành xe chở người dưới 10 chỗ ngồi là không quá 20 năm; xe chở hàng chuyển đổi thành xe chuyên dùng là không quá 25 năm; xe chuyên dùng, xe chở người dưới 10 chỗ ngồi chuyển đổi thành xe chở hàng là không quá 25 năm; xe chở hàng chuyển đổi thành xe chở người trước thời điểm 1/1/2002 là không quá 17 năm.
Điều kiện để xác định niên hạn sử dụng đối với ôtô được căn cứ thứ tự theo các loại giấy tờ và chi tiết là số nhận dạng của xe (số VIN); số khung; các tài liệu kỹ thuật kèm theo xe; thông tin trên nhãn mác của nhà sản xuất được gắn hoặc đóng trên xe; hồ sơ lưu trữ như giấy chứng nhận chất lượng, phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất trong nước, hồ sơ gốc do công an quản lý, chứng từ nhập khẩu…

Nếu ôtô không có ít nhất một trong những tài liệu nêu trên sẽ được coi là đã hết niên hạn sử dụng.

Trên làm một số quy định về niên hạn xe ô tô. Theo đó xe không có niên hạn sử dụng là. xe chở người đến 9 chỗ ngồi (bao gồm cả lái xe); ôtô chuyên dùng; xe rơ-mooc, sơ-mi rơ-mooc.

Người viết : admin

Đối tác

Chat online:
0903 122 227