0903 122 227
0973 122 227

Thị Trường

06/12/2016

Giá Một Số Mẫu Xe Tại Việt Nam

Bảng giá các mẫu xe của GM, dưới thương hiệu Chevrolet tại Việt Nam (giá trên đã bao gồm thuế GTGT) và cập nhật 12/2016:

*Ghi chú:
AT: Là hộp số tự động MT: Là hộp số sàn
Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.

Bảng giá các mẫu xe của Ford tại Việt Nam (giá trên đã bao gồm thuế GTGT, thuế nhập khẩu...) cập nhật tháng 12/2016:

*Ghi chú:
AT: Là hộp số tự động MT: Là hộp số sàn
Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.

Bảng giá chi tiết các mẫu Mazda tại Việt Nam (giá trên đã bao gồm các loại thuế như thuế GTGT, thuế nhập khẩu...) cập nhật tháng 12/2016:

*Ghi chú:
AT: Là hộp số tự động MT: Là hộp số sàn
Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.

Bảng giá các mẫu xe của Mitsubishi tại Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT) cập nhật vào tháng 12/2016:

*Ghi chú:
AT: Là hộp số tự động MT: Là hộp số sàn
Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.

Bảng giá các mẫu xe của Nissan tại Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB) cập nhật vào tháng 12/2016:

*Ghi chú:
AT: Là hộp số tự động MT: Là hộp số sàn
Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.

Bảng giá các mẫu xe của Toyota tại Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT) và cập nhật tháng 12/2016:

*Ghi chú:
AT: Là hộp số tự động MT: Là hộp số sàn
Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Theo Nguồn : Dân Trí
 
 
 

Người viết : admin

Đối tác

Chat online:
0903 122 227